In 2017 heeft de Duitse Padel Federatie haar verenigingsstructuren geprofessionaliseerd, onder andere met nieuwe statuten en geactualiseerde lidmaatschapsgelden (Algemene Vergadering in Essen in oktober 2017) en zal in 2018 op deze weg verder gaan. Ook de nieuwe sportdirecteur van de DPB, Jani Gisbert, zal hierbij een belangrijke rol spelen. De voormalige padelprofessional die in Barcelona woont, heeft niet alleen de nodige knowhow, maar ook de beste contacten in de Spaanse en Europese padelscene.

Padel locaties
Al vanaf 17 december 2017 komt er een andere DPB-locatie in Werne met twee overdekte banen. Er zal ook een openingstoernooi zijn.
Voorts zijn extra padelbanen gepland in Frankfurt-Niddapark (buiten) en Münster (binnen) en zal een volledig nieuwe padelfaciliteit (buiten) worden gebouwd in Bochum. Verdere DPB padellocaties zijn al gepland en zullen binnenkort worden aangekondigd.

Opleiding van de trainer
De eerste DPB-gecertificeerde coachopleiding (reeds volgeboekt) vindt plaats op 10 december in de faciliteit van de Padel Club Münster.
De kosten voor DPB-leden bedragen 199,- euro (niet-leden 229,- euro).
Als de eerste DPB licentiehouder, heeft de Tennis & Padel Academie Lönegren deze trainer training te geven.
In de komende weken willen we de kring van DPB-licentiehouders verder uitbreiden, zodat in 2018 een landelijk opleidingssysteem voor padelcoaches kan worden opgezet. Deze coachopleidingen zullen in de eerste plaats ten goede komen aan de recreatieve padelsport.

Duitse Padel Tour
De German Padel Tour was in 2017 al de sterkste padeltoernooiserie in Duitsland en zal daar in 2018 op voortbouwen en de GPT verder professionaliseren. Voor het eerst zullen hier ook GPT-toernooien in andere Europese landen onder vallen. Momenteel zijn reeds 7 toernooien plus de Masters bevestigd; meer toernooien zijn in de planningsfase. Meer informatie over prijzengeld, puntensysteem, klassementen enz. zal binnenkort beschikbaar zijn, tegelijk met de lancering van de website van de German Padel Tour.

Duitse Padel Bundesliga
In 2018 zal het startschot worden gegeven voor de eerste Duitse Padel Bundesliga.
Voor de start plannen we met de categorieën vrouwen, mannen en Ü40 mannen.
In de eerste helft van 2018 zullen we onderzoeken of een Next-Gen (U21) Padel Bundesliga realistisch is.

Sport Directeur Jani Gisbert & DPB Coach Alberto Melgar
Met Jani Gisbert, die in het najaar al een DPB-trainingskamp met een sterke bezetting had gedraaid, gaan we ook het nieuwe jaar in!
Vanaf 2018 zal Jani Gisbert optreden als de officiële sportdirecteur van de DPB en zal hij onder andere de padelprestatiesport in Duitsland ontwikkelen en Duitse padelspelers dichter bij de Europese top brengen. Daartoe zijn voor 2018 al 4 trainingskampen op 4 verschillende locaties vast gepland.
Samen met DPB-hoofdcoach Alberto Melgar zal Jani Gisbert ook de Duitse padelploegen voor mannen en vrouwen opzetten en coachen.

Uitbreiding van de DPB-website 
In de zomer werd de DPB-website opnieuw gelanceerd op www.deutscherpadelbund.de met succes gelanceerd.
Begin 2018 zullen hier enkele nieuwe diensten en uitbreidingen te vinden zijn, zodat geïnteresseerden in padel in de toekomst nog meer te weten kunnen komen over de laatste ontwikkelingen bij de DPB en in het Duitse padellandschap.

DPB-leden
Het aantal leden is in 2017 gestaag toegenomen.
Dit jaar willen we de drempel van 100 leden doorbreken.
De kosten voor lidmaatschap werden opnieuw vastgesteld tijdens de DPB-Vergadering op 07.10.2017 in Essen.
Zo kost een volledig lidmaatschap voor een vereniging zonder winstoogmerk of een geassocieerd lid 50 euro per jaar.
Dit is ook het maximumbedrag voor een DPB-lidmaatschap.

Conclusie van de Padel Test redactie:
Als je deel wilt uitmaken van het op de voorgrond brengen van de fantastische sport padel in Duitsland, wacht dan niet, maar maak er deel van uit. nu Lid van het DPB.
Of je nu gewoon lid bent of deel uitmaakt van het DPB team - iedereen die padel wil promoten is welkom!

Meer nieuws artikelen Meer nieuws artikelen