Padelbaan

De afmeting van een padelbaan is slechts iets kleiner dan een tennisbaan (23,77m x 10,97m voor dubbelspel). Een tennisbaan heeft echter nog steeds een zeer groot afvloeiingsgebied.

De padelbaan met glazen wanden is 20 meter lang en 10 meter breed. In het midden is de padelbaan gescheiden door een net - elke zijde is dus vierkant (10x10m). De maximale afwijking van de afmetingen mag 0,5% bedragen.

Het net is 10 meter lang en heeft in het midden een hoogte van 0,88 meter - aan de rand mag het net maximaal 0,92 meter hoog zijn.

De palen waaraan het schoepennet is opgehangen mogen niet hoger zijn dan 1,05 meter.

 

Afmetingen padelbaan

Afmetingen padelbaan - Schets door Padelcreations

Padel court muren

De gehele padelbaan is omlijst door een ESG-glaswand (veiligheidsglas). Dit wordt alleen onderbroken bij de netposten door een ingang/uitgang waardoor de spelers de padelbaan kunnen betreden.

De kopgevels hebben een hoogte van 4m. Aan de zijgevels neemt deze hoogte na ca. 1 m af tot 3 m. Het bovenste gedeelte, d.w.z. dat bovenop het geharde glas zit, bestaat uit een draadraster (in eenvoudige constructies ook gewoon gaashekwerk).

Het gebruik van gehard veiligheidsglas en draadgaas als begrenzingsmaterialen zorgt ervoor dat toeschouwers een duidelijk zicht hebben op de padeltennisbaan.

 

Padelbaan verlichting

Buiten padelbanen worden gewoonlijk verlicht door 4 schijnwerpers. Oudere padelbanen gebruiken nog klassieke lampen, maar de moderne padelbanen hebben LED-schijnwerpers, omdat die qua prestaties minstens even goed zijn, maar wel energiezuiniger. In totaal is een padelbaan ongeveer 6 meter hoog.

In padelzalen is de verlichting vaak zeer individueel ontworpen; hier hangt het er ook vaak van af of er een vroeger gebruik als tennisbaan was, bijvoorbeeld.

Padelbaan hoogte incl. schijnwerper 

Padelbaan hoogte incl. schijnwerper

 

Tip: Meer informatie kunt u vinden op de Padel regels.