Duitse Padel Federatie:

Datum: 30.03.2019
Plaats: Clubhuis van de T.C. Niddapark
Deelnemers: 37 van de 99 leden van DPB, van wie er 31 stemgerechtigd waren.

 

1. welkom en vaststelling van het quorum

De heer Jörg Messerschmid, in zijn functie als voorzitter van de Duitse Padel
De federale regering heet de leden van harte welkom en op basis van het aantal aanwezige leden
leden constateerden dat het quorum was bereikt en dat de uitnodiging in orde was.

 

2. verkiezing van de bewaarder van de notulen

De Vergadering heeft de heer Diego Sanchez tot secretaris gekozen.

 

3. presentatie van de notulen van de MA van 07.10.2017

De notulen van de AVA van 07.10.2017 worden door de vergadering goedgekeurd.

 

4 Verslag over de situatie van DPV/DPB

Messerschmidt en Jungels hebben de huidige stand van zaken aan de aanwezigen gepresenteerd.
uitvoerig gepresenteerd. Beide heren verzekerden de vergadering dat het streven zou zijn
zou de 1-associatie oplossing blijven.

 

5 Wat is de noodzaak van een vereniging?

Hubert Bullach legde aan de aanwezige leden de noodzaak uit van een Nationale
vereniging voor een jonge en opkomende sport als padel. Een vergelijking met landen
zoals Spanje, Italië, Zweden, België en Nederland werd gepresenteerd en vergeleken met de
Vergadering besproken.

In dit verband werd gewezen op het gebrek aan structuren, waarvan sommige niet bestaan.
die alleen een functionerende nationale federatie kan bieden. Ook gesproken
De heer Bullach noemde de volgende onderwerpen, die noodzakelijk zijn om
om voorbereid te zijn:

  • Het werven van sponsors om de kosten te dekken en de promotie van
    De spelers en de nationale ploegen, met inbegrip van hun coachingstaf
  • Oprichting van regionale verenigingen
  • Lidmaatschap van de DOSB
  • GPT serie in professionele handen / beheer
  • De bestaande contacten met de F.l.P. in verband met de internationale
  • Erkenning van de DFB

 

5.1 Herschikking van het DPB

De heer Thomas Lönnegren presenteerde aan de hand van een Power Point-presentatie het volgende
DPB's nieuwe oriëntatie.

-> Noot van de redactie: de Power Point presentatie zal hier binnenkort worden toegevoegd.

 

6. toekomstige samenwerkingspartners van het DPB

De firma Fit-Line stelt zich aan de aanwezigen voor als nieuwe partner van de DPB.

 

7e Duitse Padel Tour 2019

De heer Derek Nowicki informeerde de vergadering met genoegen dat de GPT-serie groeit. Met 23
toernooien in 2019 een recordaantal zal bereiken. Sommige locaties moesten worden gesloten wegens niet
voldoende capaciteiten en data moesten helaas worden geannuleerd. Momenteel groeit het aantal
van spelers sneller dan het aantal zitplaatsen.

Het toernooi op muren in Keulen vestigde een nieuw record met 82 teams.

 

8. kasverslag en begrotingsvoorstel voor 2019

Hubert Bullach deelde de vergadering mee dat 0355 alle DPB belastingaangiften voor de
jaren 2012 - 2017 werden afgesloten in coördinatie met het verantwoordelijke belastingkantoor.
Het resultaat voor 2018 was een + van 33€. De heer Jörg Vogel in zijn hoedanigheid van
De accountant verklaarde dat de verantwoordelijken een onberispelijke boekhouding hadden gevoerd. De
Erkenning van de non-profit status is voor de komende jaren veilig gesteld. De heer Hubert Bullach
werd met 4 onthoudingen ontslagen als penningmeester.

 

9 Decharge van de Raad van Bestuur

De raad werd met eenparigheid van stemmen gedechargeerd.

 

10. verkiezing van de commissarissen voor het jaar 2019

De heer Bastian Grieger uit Essen en de heer Klaus Rotter uit Hamburg werden benoemd voor de kascontrole van 2019.
uit Neurenberg werd unaniem door de vergadering gekozen.

 

11. presentatie en stemming door de leden over de volgende punten

11.1 Nieuwe statuten van het DPB
11.2 Nieuwe bijdrageregels

De nieuwe statuten werden aan de vergadering voorgelegd en in detail toegelicht. De overdracht
van het hoofdkwartier werd besproken. De huidige locatie in Duisburg zal worden gehandhaafd. Het is
werd besloten dat het stemrecht van de verenigingen per 5 leden 1 stem bedraagt. echter
is een maximum van 10 stemmen.

De nieuwe statuten zijn in hun geheel aangenomen met 1 onthouding.

Tot slot keurde de vergadering met eenparigheid van stemmen de nieuwe tarieflijst goed.
neemt aan

. Volwassenen: 30 € pa.
. Jongeren en studenten: 15 € pa.
. Clubs en geassocieerde leden: € 100 per jaar.

 

12 Verkiezing van de verkiezingsfunctionaris

Bastian Grieger werd door de vergadering unaniem verkozen tot verkiezingsleider.

 

13 Voorstelling van de kandidaten voor de nieuwe directie van DPB

De aanwezige kandidaten stelden zich op verzoek van de vergadering individueel voor.

 

14 Nieuwe verkiezing van de Raad van Bestuur

Uiteindelijk werd de verkiezing bij afzonderlijke stemming gehouden:

Verkiezing tot voorzitter : Dirk Jungels, met 3 onthoudingen

Verkiezing tot vice-voorzitter: Frank Hufen, unaniem

Verkiezing tot vice-voorzitter: Thomas Lönnegren. met 3 onthoudingen

Verkiezing tot vice-voorzitter: Hubert Bullach" met 2 onthoudingen

Verkiezing tot vice-voorzitter: Diego Sanchez, met 2 onthoudingen

Verkiezing tot vice-voorzitter: Jörg Vogel, met 3 onthoudingen

Verkiezing tot vice-voorzitter: Harry Payrleitner (bij ontstentenis) met 3 onthoudingen

Alle gekozenen hebben de verkiezing aanvaard. want de heer Payrleitner verklaarde dat de
Hubert Bullach, gemachtigd om dit te doen.

De nieuw verkozen voorzitter, Prof. Dr. Dirk Jungels, sluit de vergadering om 17.45 uur.
jaarlijkse algemene vergadering en bedankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

 

Schwartau, 12.04.2019

 

gez. Jörg Messerschmidt - getekend. Prof. Dr. Jungels - ondertekend. Diego Sanchez
(1e Voorzitter) (Voorzitter) (Secretaris)

Meer nieuws artikelen Meer nieuws artikelen