De 29e Algemene Vergadering van de Internationale Padel Federatie werd gevierd op vrijdag de 18e.

Grote deelname van de leden van de Federatie, hetgeen de blijvende belangstelling van alle leden voor de activiteiten van de Internationale Federatie bevestigt.

Voorzitter Luigi Carraro opende de vergadering met een woord van dank aan Spanje, de Consejo Superior de Deportes en de Spaanse Padel Federatie voor hun steun, en bedankte in het bijzonder de Padel Federatie van de Valenciaanse Gemeenschap voor de uitzonderlijke organisatie van het lopende XIIe Wereldkampioenschap Padel voor junioren. Junior Padel Wereld Kampioenschap.

De vergadering begon met de gebruikelijke stemming ter goedkeuring van de notulen van de Buitengewone Vergadering van São Paulo (maart 2019), waarin de Raad van Bestuur werd verkozen, en vervolgens werd de FIP-begroting 2018 goedgekeurd.

Voorzitter Carraro presenteerde vervolgens het verslag over de werkzaamheden die dit jaar door het huidige FIP-management zijn verricht, en benadrukte daarbij onder meer de geweldige resultaten:

  1. De vereniging van het klassement met de WPT
  2. De consolidatie van de FIP-partners met de toetreding van twee zeer belangrijke nieuwe sponsors,
  3. Het nieuwe FIP Padel Tour circuit, dat de ontwikkeling van padel wereldwijd mogelijk maakt en altijd een ranking heeft met spelers van zo veel mogelijk verschillende nationaliteiten.
  4. Vervolgens hebben wij ons geconcentreerd op belangrijke overeenkomsten met de media, te beginnen met de overeenkomst met Sky Sports, dat het XI Europees kampioenschap (Rome, 4-9 november) zal uitzenden, en vele andere die in de komende weken zullen worden aangekondigd,
  5. De leden werden op de hoogte gebracht van de belangrijke ontwikkelingen met de Europese Olympische Comités voor de opname van padel in de Europese kampioenschappen van Krakau 2023 en ook dat binnenkort een confrontatie zal beginnen met de organisatie van de volgende Pan-Amerikaanse kampioenschappen die in 2023 in Chili zullen worden gehouden, om padel ook in dit geval tussen de disciplines op te nemen.
    En dit alles met het oog op ons belangrijkste doel, namelijk een Olympische discipline worden in elke zin van het woord.

In dit verband was het de voorzitter en het Uitvoerend Comité een grote eer de leden de ondertekening aan te kondigen van een belangrijke overeenkomst met de GAISF en de ITF, waarvan de details in de komende dagen bekend zullen worden gemaakt, waardoor de overgang van waarnemend lid naar permanent lid van de FIP binnen de GAISF nog dichterbij komt.
De leden van de FIP erkenden unaniem het tot dusver verrichte werk.

Zoals gebruikelijk werden hier alle kampioenschappen van de afgelopen maanden gehouden (vanaf de laatste Algemene Vergadering van Asunción 2018 tot vandaag), de huidige wereldkampioenschappen voor junioren en de komende Europese kampioenschappen in Rome (4-9 november).

De vergadering stemde er ook voor om de toewijzing van de volgende wereldkampioenschappen 2020 senioren en veteranen te delegeren aan het bestuur, dat een commissie voor technische evaluatie op zich zal nemen.

Tot slot delen wij u met bijzonder genoegen mee dat de Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur heeft gestemd over de toetreding van 6 nieuwe landen tot de FIP:

China, Rusland, San Marino, Armenië, Egypte en Ierland.
Dit bevestigt dat padel in alle delen van de wereld aan het groeien is. Nadere bijzonderheden over deze landen zullen in de komende dagen worden bekendgemaakt.

Het is voor het FIP van groot belang dat alle punten op de agenda van de vergadering door de Algemene Vergadering, het soevereine orgaan van het FIP, zijn aangenomen met een ruime meerderheid van stemmen, ook die welke met een tweederde meerderheid zijn vereist. Dit getuigt van een verenigd criterium binnen de FIP, waar de constructieve geest van de aangesloten leden overheerst, en van vertrouwen in de Raad van Bestuur, die samen met alle aangesloten landen hard zal blijven werken aan de gemeenschappelijke doelstellingen.

De bijeenkomst werd afgesloten met de hoop van voorzitter Carraro dat de constructieve geest die de zojuist gehouden bijeenkomst kenmerkte, het begin is van een nieuw tijdperk waarin Padel eenheid vindt tussen al haar geledingen.

 

Meer nieuws artikelen Meer nieuws artikelen